U vindt op deze pagina de regiokaart van Canada om af te drukken en te downloaden in PDF. De Canadese politieke kaart geeft staten, regio's, provincies en omliggende gebieden van Canada in Amerika weer.

Canada regio's kaart

Kaart van de gebieden in Canada

De kaart van de Canadese regio's toont de omliggende gebieden en provincies van Canada. Deze administratieve kaart van Canada stelt u in staat om de regio's van Canada in Amerika te kennen. De kaart van de Canadese regio's kan worden gedownload in PDF-formaat, en kan worden afgedrukt en is gratis.

De provincies en territoria van Canada zijn allemaal onderverdeeld in regio's voor verschillende officiële en niet-officiële doeleinden, zoals vermeld in de kaart van de Canadese regio's. In sommige provincies zijn de regio's officieel gedefinieerd door hun respectieve regeringen. In andere hebben de "regio's" geen officiële status.

Nationale regio's in Canada hebben geen officiële status of gedefinieerde grenzen. Andere regio's zoals u kunt zien in Canada regio's kaart zijn: Engels Canada, ook wel bekend als de Rest van Canada (met uitzondering van Quebec) bij het overwegen van onderwerpen van taal, Frans Canada, Pacific Canada, Acadia, Quebec City-Windsor Corridor. De zetels in de Senaat zijn gelijkelijk verdeeld over vier regio's: Maritimes, Quebec, Ontario en het Westen, met een speciale status voor Newfoundland en Labrador, en Noord-Canada ('het Noorden').

Canada kan worden onderverdeeld in zeven fysiografische regio's zoals aangegeven op de kaart van de Canadese regio's: Arctische gebieden, Cordillera, Binnenlandse Vlaktes, Hudson Bay Lowland, Canadese Shield Forest Lands, St Lawrence Lowlands en Appalachia. De indeling is gebaseerd op de relatief vergelijkbare fysieke geografie en landvormen van elk gebied.

Canadese politieke kaart

Kaart van Canada administratieve

De politieke kaart van Canada toont de regio's en provincies van Canada. Op deze administratieve kaart van Canada kunt u regio's, administratieve grenzen en steden van Canada in Amerika laten zien. De politieke kaart van Canada is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

De politiek van Canada functioneert binnen een kader van parlementaire democratie en een federaal systeem van parlementair bestuur met sterke democratische tradities. Canada is een constitutionele monarchie, waarin de monarch het staatshoofd is zoals het in Canada op de politieke kaart staat. Het land heeft een meerpartijenstelsel waarin veel van zijn wetgevingspraktijken voortkomen uit de ongeschreven verdragen en precedenten van het Britse Westminsterparlement.

De twee dominante politieke partijen in Canada zijn historisch gezien de Liberale Partij van Canada en de Conservatieve Partij van Canada (of haar voorgangers), en sinds de verkiezingen van 2011 is de sociaal-democratische Nieuwe Democratische Partij (NDP) prominent aanwezig. Kleinere partijen zoals het Quebec-nationalistische Bloc Québécois en de Groene Partij van Canada kunnen hun eigen invloed uitoefenen op het politieke proces (zie de politieke kaart van Canada).

Bij de Confederatie in 1867 werd Canada als wettelijke naam voor het nieuwe land aangenomen en werd het woord Dominion als landtitel toegekend. Toen Canada echter zijn politieke autonomie ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk bevestigde (zie de politieke kaart van Canada), gebruikte de federale regering steeds vaker eenvoudigweg Canada op staatsdocumenten en -verdragen, een verandering die tot uiting kwam in de hernoeming van de nationale feestdag van Dominion-dag naar Canada-dag in 1982.

Canada staatsplattegrond

Kaart van de Canadese staten

De kaart van Canada toont alle departementen en regio's van Canada. Op de kaart van Canada kunt u de gebieden en steden van Canada leren kennen. De kaart van Canada is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Er zijn tien staten en drie gebieden zoals die op de kaart van de Canadese staten staan. Het grote verschil tussen een Canadese staat en een territorium is dat staten jurisdicties zijn die hun macht en autoriteit rechtstreeks uit de grondwetswet van 1867 halen, terwijl territoria hun mandaten en bevoegdheden aan de federale overheid ontlenen. In de moderne Canadese grondwettelijke theorie worden de staten beschouwd als co-soevereine afdelingen, en elke provincie heeft zijn eigen "Kroon" vertegenwoordigd door de luitenant-gouverneur, terwijl de gebieden niet soeverein zijn, maar eenvoudigweg delen van het federale rijk zijn, en een commissaris hebben.

De staten en gebieden van Canada vormen samen het op één na grootste land ter wereld per gebied. De tien staten die op de kaart van Canada worden genoemd zijn Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec en Saskatchewan. De drie gebieden zijn Northwest Territories, Nunavut en Yukon.

Er zijn momenteel drie gebieden in Canada. In tegenstelling tot de staten hebben de territoria van Canada geen inherente jurisdictie en hebben ze alleen de bevoegdheden die door de federale regering aan hen zijn gedelegeerd. Ze omvatten het hele vasteland van Canada ten noorden van 60° ten noorden en ten westen van Hudson Bay (zie de kaart van de Canadese staten), evenals alle eilanden ten noorden van het Canadese vasteland (van die in James Bay tot de Canadese Arctische eilanden).