Op deze pagina vindt u de Canadese bevolkingskaart om af te drukken en te downloaden in PDF. De Canadese bevolkingskaart geeft het aantal inwoners weer in verhouding tot de grootte van het land en de structuur van de bevolking van Canada in Amerika.

De bevolkingsdichtheid in Canada

Kaart van de dichtheid van Canada

De Canadese bevolkingsdichtheidskaart toont het aantal inwoners in verhouding tot de omvang van Canada. Deze demografische kaart van Canada stelt u in staat om de demografie en de structuur van de bevolking van Canada in Amerika te kennen. De kaart van de bevolkingsdichtheid in Canada kan worden gedownload in PDF-formaat, en kan gratis worden afgedrukt.

De geschiedenis van de Canadese bevolking begint in de 16e eeuw met de komst van de Europeanen en de daaropvolgende ontvolking van inheemse volkeren, die grotendeels te wijten is aan een epidemie. Door de hoge vruchtbaarheidscijfers en de immigratie nam de totale bevolkingsdichtheid van het land snel toe tot het midden van de 19e eeuw, toen deze enigszins vertraagde. De bevolkingsgroei bleef traag verlopen door de Eerste Wereldoorlog, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog, waarna de groeicijfers weer begonnen te stijgen. Vandaag de dag is de groei van de Canadese bevolking afhankelijk van internationale migratie. Op het moment van de volkstelling van 2016 bedroeg de Canadese bevolkingsdichtheid bijna 35,2 miljoen (35.151.728), zoals op de kaart van de Canadese bevolkingsdichtheid wordt vermeld.

De Canadese volkstelling van 2011 telde een totale bevolking van 33.476.688 personen, een stijging van ongeveer 5,9 procent ten opzichte van 2006. Tussen 1990 en 2008 steeg de bevolking met 5,6 miljoen, wat overeenkomt met een totale groei van 20,4 procent. De belangrijkste drijvende krachten achter de bevolkingsgroei zijn de immigratie en, in mindere mate, de natuurlijke groei. Ongeveer vier vijfde van de bevolkingsdichtheid woont binnen 150 kilometer (93 mi) van de grens met de Verenigde Staten, zoals u kunt zien in de Canadese bevolkingsdichtheidskaart.

Volgens de volkstelling van 2006 is de grootste zelfgerapporteerde etnische afkomst van het land de Canadese (goed voor 32% van de bevolkingsdichtheid zoals die op de Canadese bevolkingsdichtheidskaart staat), gevolgd door de Engelse (21%), Franse (15,8%), Schotse (15,1%), Ierse (13,9%), Duitse (10,2%), Italiaanse (4,6%), Chinese (4,3%), Eerste Landen (4,0%), Oekraïense (3,9%), en Nederlandse (3,3%). Er zijn 600 erkende First Nations regeringen of banden, die in totaal 1.172.790 mensen omvatten.